COVID-19

Zobacz też

Poradnie specjalistyczne

Wybierz specjalistę dla siebie

Podejrzewasz u siebie COVID-19?

Umów się na teleporadę, w trakcie której możesz otrzymać skierowanie na test w kierunku COVID-19.

Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie.

Punkty wymazowe w Krakowie:  https://nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html

Jeśli nie możesz samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, poinformuj lekarza – zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie karetka wymazowa – dotyczy pacjentów niesamodzielnych, nieopuszczających domu z powodów zdrowotnych również przed epidemią.

Rejestracja w przychodni Zdrowa Huta jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7:00, nr tel.511 456 418.

 

Otrzymałeś dodatni wynik wymazu w kierunku COVID-19 ?

Skontaktuj się z rejestracją w celu umówienia kolejnej teleporady z lekarzem POZ. W trakcie tej porady zostaniesz poinformowany o nałożonej izolacji oraz czasie jej trwania. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Zazwyczaj, po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, automatycznie nakładane jest 10 dni izolacji (liczone od dnia następującego po wykonania testu). Jeśli objawy nie ustępują, izolacja może zostać przedłużona, tak aby trwała 3 dni dłużej niż objawy. Izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. W trakcie izolacji lekarz POZ wystawia choremu zus zla. Jeśli jednak chory pracuje zdalnie i jest w stanie wykonywać swoją prace – nie musi korzystać ze zwolnienia lekarskiego.

 

Kwarantanna osób zamieszkujących wspólnie z osobą zakażoną.

Osoba chora pozostaje w izolacji – nakładanej przez lekarza POZ.

Osoby zdrowe, mające kontakt z chorym podlegają kwarantannie – nakładanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Kwarantanna wynosi 10 dni licząc od dnia następującego po kontakcie z chorym (ostatni dzień izolacji chorego jest dniem kontaktu dla osób z nim zamieszkujących, czyli po zakończonej izolacji chorego, współmieszkańcy odbywają jeszcze 10-dniową kwarantannę). Chory po zakończonej izolacji, mimo kwarantanny domowników może opuszczać miejsce zamieszkania.

Osoba przebywająca na kwarantannie, która zacznie wykazywać objawy chorobowe, powinna umówić się na poradę telefoniczną w POZ. Po otrzymaniu skierowania na wymaz w kierunku COIVD-19, należy poinformować Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (najlepiej za pośrednictwem maila) o konieczności zwolnienia z kwarantanny w celu udania się do punktu pobrań, wskazując datę oraz godziny wyjścia.

Aby zgłosić osoby, z którymi zakażony miał kontakt lub osoby z nim zamieszkujące należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2006:wa%C5%BCne-formularze-wywiad%C3%B3w-epidemiologicznych-dla-os%C3%B3b-zaka%C5%BConych-wirusem-sars-cov-2-oraz-os%C3%B3b-wsp%C3%B3%C5%82zamieszkuj%C4%85cych&catid=20&Itemid=101Zasady odbywania izolacji/kwarantannyhttps://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1945&catid=20&Itemid=101

Lekarz POZ nie wystawia zaświadczeń o przebywaniu na kwarantannie.

Osobom zdrowym, przebywającym na kwarantannie lekarz POZ nie wstawia zwolnienia lekarskiego. Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dostępne jest oświadczenie dla pracodawcy, o przebywaniu na kwarantannie nałożonej przez Inspektora Sanitarnego:

https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2003:komunikat-dla-os%C3%B3b-przebywaj%C4%85cych-w-kwarantannie-na%C5%82o%C5%BConej-przez-pa%C5%84stwowego-powiatowego-inspektora-sanitanrego-w-krakowie&catid=20&Itemid=101

Zdrowa Huta

ul. W. Sieroszewskiego 3, 31-914 Kraków

511 456 418