Dr n. med. Anna Krztoń- Królewiecka

Dr n. med. Anna Krztoń-Królewiecka – lekarz specjalista medycyny rodzinnej, opiekująca się populacją dzieci i dorosłych. Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, uzyskując dyplom z wyróżnieniem jako jedna z najlepszych studentów. W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. Od 2011 roku pracuje jako lekarz rodzinny. Szkolenie specjalizacyjne z medycyny rodzinnej odbywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W ramach stażu specjalizacyjnego z pediatrii pracowała w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Uzyskała nagrodę Okręgowej Izby Lekarskiej za najlepiej zdany egzamin specjalizacyjny. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum UJ  początkowo w ramach studiów doktoranckich, a następnie jako nauczyciel akademicki, obecnie na stanowisku adiunkta. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w medycznych czasopismach polskich i zagranicznych.

Zdrowa Huta

ul. W. Sieroszewskiego 3, 31-914 Kraków

511 456 418