COVID-19

Zobacz też

Poradnie specjalistyczne

Wybierz specjalistę dla siebie

Test na COVID-19 bez skierowania od lekarza

15 marca 2021 uruchomiono nowy system zdobywania skierowań na testy przeciwko COVID-19. Od teraz uzyskanie skierowania nie wymaga wizyty lub teleporady lekarza, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.

Więcej informacji: kliknij tutaj

Aktualizacja 22.01.2020

W dniu dzisiejszym rozpoczął się proces rejestracji dla pacjentów 70+. Mając jednak na względzie opóźnienie dostawy szczepionki od producenta, otrzymanie konkretnego terminu w trakcie rejestracji nie jest pewne. Zachęcamy do skorzystania z linii rządowej (989) lub wypełnienie formularza „do kolejki” na szczepienie na https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/.

Szczepienie przeciw COVID-19?

Od 15 stycznia istnieje możliwość zarejestrowania się na szczepienia przeciwko COVID-19. Rejestracji można dokonać na 3 sposoby, a jednym z nich jest kontakt z wybraną przychodnią.

Aby przystąpić do szczepienia, należy wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia i zabrać ją ze sobą na szczepienie.

Rejestracja w przychodni Zdrowa Huta jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz.18:00, nr tel.511 456 418.

Więcej informacji odnośnie szczepień oraz ankieta do pobrania:

Podejrzewasz u siebie COVID-19??

Umów się na teleporadę, w trakcie której możesz otrzymać skierowanie na test w kierunku COVID-19. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie.

Jeśli nie możesz samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, poinformuj lekarza – zleci w systemie, aby przyjechała do ciebie karetka wymazowa – dotyczy pacjentów niesamodzielnych, nieopuszczających domu z powodów zdrowotnych również przed epidemią.

Rejestracja w przychodni Zdrowa Huta jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7:00, nr tel.511 456 418.

Punkty wymazowe w Krakowie:

Skierowanie na wymaz skutkuje automatycznym nałożeniem kwarantanny. Rozpoczyna się ona dzień po zleceniu wykonania testu na obecność COVID-19 i trwa 10 dni. W przypadku wyniku dodatniego kwarantanna zmieni się na izolację domową. Jeśli otrzymasz negatywny wynik testu, nie musisz przebywać już na kwarantannie, zostaje ona automatycznie anulowana (nie robi tego lekarz POZ –  za obsługę kwarantann odpowiada Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).
 

Otrzymałeś dodatni wynik wymazu w kierunku COVID-19?

Skontaktuj się z rejestracją w celu umówienia kolejnej teleporady z lekarzem POZ. W trakcie tej porady zostaniesz poinformowany o nałożonej izolacji oraz czasie jej trwania. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala.   

W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię    do izolatorium.

Zazwyczaj, po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, automatycznie nakładane jest 10 dni izolacji (liczone od dnia następującego po wykonania testu). Jeśli objawy nie ustępują, izolacja może zostać przedłużona, tak aby trwała 3 dni dłużej niż objawy. Izolacja powinna kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

 

Kwarantanna osób zamieszkujących wspólnie z osobą zakażoną.

Osoba chora pozostaje w izolacji – nakładanej przez lekarza POZ.

Osoby zdrowe, mające kontakt z chorym podlegają kwarantannie – nakładanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Kwarantanna osób współzamieszkujących  wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po kontakcie z chorym (ostatni dzień izolacji chorego jest dniem kontaktu dla osób z nim zamieszkujących, czyli po zakończonej izolacji chorego, współmieszkańcy odbywają jeszcze 7-dniową kwarantannę). Jeśli chory zostanie całkowicie odizolowany (osobny pokój, łazienka, jedzenie podawane do pokoju), domownicy podlegają 10-dniowej kwarantannie, liczonej od ostatniego dnia przed odizolowaniem chorego. Chory po zakończonej izolacji, mimo kwarantanny domowników może opuszczać miejsce zamieszkania.

Osoba przebywająca na kwarantannie, która zacznie wykazywać objawy chorobowe, powinna umówić się na poradę telefoniczną w POZ.

Aby zgłosić osoby, z którymi zakażony miał kontakt lub osoby z nim zamieszkujące należy wypełnić formularz :

Aby wysłać zgłoszenie, potrzebujesz profilu zaufanego. Poniżej znajdziesz informacje jak założyć profil zaufany.
Kwarantanne można zgłosić również telefonicznie kontaktując się z Centrum Kontaktu inspekcji sanitarnej. Nr tel. 22 25 00 115
 

Zasady odbywania izolacji/kwarantanny

Lekarz POZ nie wystawia zaświadczeń o przebywaniu na kwarantannie.
Osobom zdrowym, przebywającym na kwarantannie lekarz POZ nie wstawia zwolnienia lekarskiego.
Zaświadczenie o przebywaniu na kwarantannie lub izolacji dostępne jest na Internetowym Koncie Pacjenta.

Zdrowa Huta

ul. W. Sieroszewskiego 3, 31-914 Kraków

511 456 418